Küljendamine (ingl page layout) on laotud ridadest, neist moodustatud veergudest, piltidest ja kujunduselementidest soovitud suuruse ja kujundusega lehekülgede – küljendite – koostamine. Küljendid on trükise vm dokumendi üksustena kasutusel tekstitöötluses, kuvamisel, printimisel ja trükivormi valmistamisel.

Küljendamine erinevatel trükistel – mida peaks jälgima piltide ja tekstide paigutamisel lehel?

  • liiga suured või väikesed kirjavahed
  • kirjastiili sobivus kujundusega
  • teksti asukoht sellega seotud pildi suhtes
  • kirja loetavus

Teenust soovitakse enim kasutusjuhendite tõlkimisel, aga näiteks ka juhul, kui tõlkematerjalid on pildivormingus (PDF) või paberkandjal.

Kasutame oma töös enimlevinud tekstituvastus ning kujundus- ja küljendustarkvara:

  • Adobe InDesign
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Acrobat Pro
  • Enfocus Pitstop Pro

Plaanid välja anda raamatut või mõnda muud trükist ning soovid kvaliteetset küljendusteenust? Vaatame koos üle materjali, kus küljendamine on vajalik ning leiame just Sinule sobivaima lahenduse.